ProTeria har programvara för förtullningsarbete mot svensk och norsk tullmyndighet, dvs. för TDS och TVINN. ProTeria erbjuder också programvara för transiteringar inom Europa, NCTS

Programvara

TDS

Program för elektronisk tullhantering mot svenska Tullen, TDS.

NCTS

Med hjälp av ProTeria NCTS blir det möjligt för svenska företag/operatörer att själva ansluta sig till NCTS.

TVINN

Program för elektronisk tullhantering mor norska Tullen, TVINN.