Kurs

Vi har kurs innen toll og transport. Kursene er praktisk lagt opp slik at deltagerne skal kunne bruke det de lærer i sin daglige arbeidssituasjon.

Våre kurs

Grunnkurs i fortolling – nettkurs

Kurset legger vekt på det praktiske, daglige behovet til deltagere som jobber med eksport og import. En stor del av kurset er basert på bruk av hjelpemidler på Internett.

Neste kursdato:

30.nov - 1.des

Pris:

4990,- per deltager