Grunnkurs i fortolling – nettkurs

Kurset legger vekt på det praktiske, daglige behovet til deltagere som jobber med eksport og import. En stor del av kurset er basert på bruk av hjelpemidler på Internett.

Neste kursdato:

30.nov - 1.des

Pris:

4990,- per deltager

Til påmelding

Agenda

Regler for importmoms

Rapporteres på skattemelding (ikke innkreves ved import)

Deklarasjonsoversikt fra Altinn – Hva gir den oss?

Gangen i en fortolling

Ord og uttrykk

Vareflyt / dokumentflyt

Transittdokument / forpassing

Godsregistrering

Hvilken fremgangsmåte er best ide ulike tilfeller?

Hvordan utnytte reglene og mulighetene optimalt?

Øvingsoppgaver

Tolltariffen

Tolltariffens oppbygging

Tariffering

Tollsatser

Øvingsoppgaver

Konsekvenser ved avdekking av feil ved revisjon

Straffetiltak / -avgifter

Tvinn - elektronisk fortolling

Muligheter og fordeler med TVINN

Feilmeldinger / kontrollmasker i TVINN

Praktisk bruk av TVINN

Preferansetollbehandling

EØS-avtalen

Andre handelsavtaler

Opprinnelsesregler

Opprinnelsesbevis

Alternative fremgangsmåter for fortolling

Foreløpig – endelig

Ordinær

Midlertidig

Gjeninnførsel / -utførsel

Direkte transit / innlegg på tollager

Direktefortolling

Finne informasjon

Tollvesenet på internett

Tollkontroll i bedriften

Tollvesenets fremgangsmåte ved en tollrevisjon

Gjeldende lover og regler som regulerer dette

Hvem har ansvaret for fortolling og dokumenter

Hvilke dokumenter skal fremlegges

Hva er viktig i de aktuelle dokumenter

Hva bør du kontrollere selv

Tips til arkivering og gjenfinning – sporbarhet

Repetisjon av de viktigste tollregler / prosedyrer

Tollverdibestemmelser

Øvingsoppgaver

Praktisk informasjon

Kursholder -

Jan Erik Bostrøm

Jan Erik jobber primært med kurs og konsulentvirksomhet i ProTeria. Han har mange års erfaring med toll- og fraktsystemer og har gjennom sin kontakt med de fleste bransjer, fått en bred erfaring innen de fleste sider ved import- og eksportfortolling. Han er derfor en kursleder med stor oversikt. Jan Erik har også pedagogisk bakgrunn.

Varighet og klokkeslett

Kurset kjøres over to dager.

Begge dager: 09.00 – 16.00

Kurset gjennomfører du på din egen arbeidsplass eller hjemmekontor.

Målgruppe

Kurset egner seg for personer i eksport og importbedrifter som jobber med det praktiske i forbindelse med internasjonale leveranser og som har regelmessig kontakt med, eller håndterer dokumenter til og fra, speditører, banker, tollvesenet, kunder eller leverandører.

Forkunnskaper

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper, men medarbeidere med noe praktisk erfaring fra eksport eller importarbeid vil få best utbytte av kursene. Kursene er lagt opp slik at deltagerne skal få mest mulig praktisk nytte av de kunnskaper de tilegner seg.

PC eller nettbrett

For å delta på kurset trenger du et nettbrett eller en PC med mikrofon og høyttaler.

Avbestilling

Avbestilling senere enn en uke før kursstart, belastes med 50% av kursavgiften.Avbestilling samme dag, eller kursdeltagere som ikke møter, belastes for hele kursavgiften.